Paviljon

U saradnji sa BosiFest-om i Hendi cetrom Koloseum osmišljeni su pavljoni koji za cilj imaju skretanje pažnje sugrađana na probleme sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom. Paviljoni su iste veličine a svaki se bavi različitim problemom, sluhom, vidom i kretanjem. Prolazeći kroz paviljone, posetioci se susreću i upoznaju sa problemima kroz fotografije, zvukove, filmove i interaktivne segmente. Svaki od objekata je zamišljen da stoji i samostalno kao i u celini sa druga dva, u zavisnosti od mogućnosti za njihovo postavljanje u gradu. Ideja je da se pruži informacija, pokrene diskusij i pronađe rešenje.

Timski projekat u saradnji sa Miroslavom Veljićem