Rezidencijalni projekat

Dizajn privatnog prostora je uvek veliki izazov jer treba napraviti balans između navika i želja klijenta. Bilo da se radi o načinu pakovanja garderobe, navikama vezanim za ishranu ili specifičnim hobijima, sve ove aspekte treba uzeti u obzir i koristiti ih kao polažište u postavljanju koncepta.

U ovom sličaju, klijenti su želeli adekvatan proctor za njihve biljke. Uokvireni prozorski otvori kreirani su sa namerom da se biljkama omogući što više sunčeve svetlosti. Upotreba prirodnih materijala bio je još jedan od zahteva prilikom projektovanja i izbora nameštaja, kao i ostalih elemenata prostora.