Kocke

Potrebno je bilo osmisliti izlaganje uzoraka kože, vodeći računa o tome da se broj uzoraka stalno povećava i da se periodično menjaju. RISH je mlada firma koja se bavi ručnom proivodnjom obuće, negujući ovaj stari zanat, ali modernizujući pristup radu. To je uticalo na odabir materijala, takođe, formu je odredila i potreba da uzorci budu prenosivi jer radnja ima dva nivoa. Igranje sa osnovim geometrijskim oblicima i žicom, punim i praznim, masom i konturom dovelo je do ovog jednostavnog rešenja. Uzorci su razvrstani po kategorijama, za svaku kategoriju po jedna kocka, koje se međusobno razlikuju u načinu postavljanja žice.